> Thực vật làm thuốc > Những cuốn sách gối đầu của sinh viên Y Học cổ truyền

Những cuốn sách gối đầu của sinh viên Y Học cổ truyền

26/01/2018 at 10:45:07 by administrator Lượt xem : 2594

1. Dược liệu - Vụ khoa học đào tạo - NXB Y học http://www.mediafire.com/file/whcw94a5bdhs59q/Duoc+lieu.pdf
2. Bài giảng YHCT - Trường Đại học Y Hà Nội - NXB Y học http://www.mediafire.com/file/pmodt03pr9gq2pp/Bai+giang+YHCT.PDF
3. Bệnh học và ĐT Đông Y - Bộ Y Tế - NXB Y học http://www.mediafire.com/file/qbtrk5tbxer10f0/BenhhocDTDY.pdf
4. Bệnh học và ĐT Nội khoa - Bộ Y tế - NXB Y học http://www.mediafire.com/file/8rbidd8l0pvm29i/BH_DT_noi_khoa1.pdf
5. Châm cứu chữa bệnh - GS Nguyễn Tài Thu http://www.mediafire.com/file/10iko4ybd9q2m9a/Cham+cuu+chua+benh+%281%29.PDF
6. Bệnh học Ngoại - Phụ YHCT - Bộ Y Tế - NXB y học http://www.mediafire.com/file/aa9jz1rae9sajhr/Benh-hoc-ngoai-phu-Y-hoc-Co-truyen.PDF
7. Y Lý YHCT - Bộ Y Tế - NXB Y học http://www.mediafire.com/file/9ekfdrdd023tt8y/BSYHCT_YLYYhocct_w.pdf
8. Phòng và chữa bệnh bằng cây thuốc nam - GS Trần Thúy http://www.mediafire.com/file/fv122vnffv41s9y/Phong+va+chua+benh+bang+cay+thuoc+nam.PDF
9. Sổ tay thuốc nam chữa bệnh tuyến cơ sở - Tổng cục hậu cần Cục quân y - http://www.mediafire.com/file/yferyhqfn2uqz0i/So-tay-thuoc-Nam-chua-benh-tuyen-co-so.PDF
10. Thiên gia diệu phương - Viện nghiên cứu thư viện y học trung ương - http://www.mediafire.com/file/h2mcvdfy1w268th/THIEN+GIA+DIEU+PHUONG.PDF
11. Atlas giải phẫu người - NXB y học http://www.mediafire.com/file/g6u26do2y29ns8w/giaphaunguoi.pdf
12. Phần mềm giải phẫu 3D Physiology: https://www.facebook.com/manhvatm/posts/1251351055009890
Nguồn sưu tầm trên mạng

Bình luận

Bài viết liên quan