-Danh sách những bác sỹ chuyên khoa hàng đầu trong lĩnh vực Thận tiết niệu

 • Chuyên khoa : Thận tiết niệu

  Địa chỉ  : Bệnh viện YDHCT Tuệ Tĩnh

  Phí dịch vụ  : 0 đ

  Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Nhạn

  Phó Giám Đốc Bệnh Viện Tuệ Tĩnh

  Số điện thoại liên hệ:  0913031374