-Danh sách những bác sỹ chuyên khoa hàng đầu trong lĩnh vực Tim mạch - huyết áp

  • Chuyên khoa : Tim mạch - huyết áp

    Địa chỉ  : Bệnh viện YDHCT Tuệ Tĩnh

    Phí dịch vụ  : 0 đ

    Nguyên Giám Đốc Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam
    Địa chỉ phòng khám riêng của GS Trương Việt Bình: 22A-dãy TT17 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội