> Địa chỉ khám YHCT > Phòng Khám GS.TS Trương Việt Bình

Phòng Khám GS.TS Trương Việt Bình

26/01/2018 at 14:03:19 by administrator Lượt xem : 667

Nguyên Giám Đốc Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam
Địa chỉ phòng khám riêng của GS Trương Việt Bình: 22A-dãy TT17 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 
Số điện thoại liên hệ phòng khám: 01694969435

Bài viết liên quan